فرصت شغلی

هدف حمایت از کارگران و متخصصان در صنایع کوچک و تولیدی ها و به صورت رایگان در اختیار صنایع داخلی و حمایت از کالای ایرانی می باشد.

کلیه کارفرمایان در شهرک های صنعتی و تولیدی ها در صورت نیاز به کارگر و یا متخصص در رشته های مختلف نیاز های خود را اعلام نمایند و یا اگر نیروی مازاد در واحد خود دارند به سیستم اعلام نمایند تا برای آنان در شهرک ها و تولیدی های دیگر کاریابی انجام گیرد.

درخواست کار

تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
Please select a valid country.
تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.

تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
تکمیل کردن این فیلد اجباری می باشد.
جنسیت